Festplatsen 2003

Tidens tand har gått fram hårt med festplatsen. Byggnaderna har till stor del rasat samman och igenväxning pågår.
 


Dansbanan besår mest av sly.
 

Den nya kaffeserveringen har bevarats bäst...
 

...medan den gamla är helt raserad.
 

Från mitten syns snart inte lottstånden som trots allt står upp.
 

Här finns några gamla affischer för att minnas vad som en gång har hänt här.
Affisch 1 från 1949
Affisch 2 från 1964
Affisch 3 från 1965