Gamla bilder från Finnåker

Diverse

Margareta Erikssons bilder

Telefonkatalog från 1958