Gamla bilder (klicka för större bilder)

Margareta Erikssons bilder

A.Löthgren och G.Rising

Beda Jansson, Svartgärdshagen

Harry E-s första bil Ö. Gärdet

Östra Gärdet 1918

Höbärgning Ö. Gärdet 1940

Östra Gärdet 1918

Östra Gärdet 1931

Karl Andersson, Mellangården

Bosse, Olle, Evert och Stig


Samling vid Bruket


Rigmor, Lars-Ove och Anita


Torsten och Kjell


Skolklass


Klass 6-7 1948


Skolklass 1952


Klassbild


Viola, Näs-Erik och Margareta


Martin Lu, Alva LU, Ida Gu

Palt-Sven, Alvar Z m.fl.