Bilder från översvämningen sommaren 2000
 

Översiktsbild från ån öster om pumphuset. "Klicka" på bilden så blir den större.

Flera markägare drabbades hårt av översvämningen. (pumphuset från öster)
 

Ån mellan Sköldberga och Margretelund
 

Vy från Näsvägen vid Mon norrut
 

Vägen mot Näset var oframkomlig med bil, men...
 

... aldrig har så mycket fågel rastat i området.
 

För transport till pumphuset gällde båt.
 

Nedanför Nygård var vägen översvämmad.