Panoreringar - påbörjad januari 2008
Detta är stora bilder som visar panoreringar från olika platser i Finnåker.

Värmland - 2 meg.