Bildresor - påbörjad januari 2008
Detta är bilder sammansatta i filmfil mellan olika platser i Finnåker.

Kursgården - Bygdegården - 8 meg.